lunes, 6 de diciembre de 2010

Actividades JClic. Formación básica de usuarios da biblioteca escolar
....................................................................................A biblioteca escolar como lugar de información por excelencia dos centros educativos pode e debe ofrecer un programa de formación do alumnado co obxectivo de que se desenvolva de forma autónoma nela. Aproveitamos as tecnoloxías da información e a comunicación para ofrecer un conxunto de actividades de apoio ás intervencións do programa anual de educación en habilidades de información. Estas actividades constitúen un complemento ás sesións manipulativas cos libros, co lapis e o papel.Nunha sociedade milticultural, o coñecemento de varias linguas polo alumnado formula ao sistema educativo un tratamento prioritario no seu ensino. Ademais, a escola ha de abordar intervencións relacionadas coa interculturalidad e con propostas didácticas que utilicen diferentes idiomas. Por iso, considerouse a tradución das actividades de educación en información como un servizo máis que as bibliotecas escolares poden ofrecer a través de proxectos globais de actuación que beneficie tanto ao alumnado español coma doutras nacionalidades.Preséntase un conxunto de catorce proxectos (repertorio de actividades) en formato JClic. Para a execución das actividades baixo calquera sistema operativo é necesario ter instalada a máquina virtual de Java no sistema operativo e posteriormente activar o ámbito JClic


 ....................................................


Actividades JClic. Formación básica de usuarios da biblioteca escolar
  Proyecto Ejecutar Descargar Programación

  Educación Infantil, 3-4 años


     

     


  Educación Infantil, 4-5 años

     

     


  Educación Primaria,  1º ciclo
  Educación Primaria, 2º ciclo
  Educación Primaria, 3º ciclo
  ESO, 1º ciclo
  El abecedario
  Diccionarios y enciclopedias  Bibliografía
  No hay comentarios:

  Publicar un comentario